ΚΕΝΤΡΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Το Κέντρο Πληροφόρησης Δάσους Στροφυλιάς-Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου* βρίσκεται στο Λάππα Αχαΐας, περίπου 4 χλμ. από το κέντρο του Εθνικού Πάρκου. Σκοπός της λειτουργίας του είναι η ανάδειξη της πολυποίκιλης σημασίας του Πάρκου, η προστασία του και η εξυπηρέτηση του επισκέπτη. Έχει ελεύθερη είσοδο, παρέχει πληροφορίες για τα οικολογικά στοιχεία της περιοχής και πραγματοποιεί ξεναγήσεις για οργανωμένες ομάδες.

*Περισσότερες πληροφορίες: www.strofylianationalpark.gr