ΕΛΟΣ
ΛΑΜΙΑ

Το έλος ή λίμνη Λάμια βρίσκεται στη δυτική Αχαΐα, νότια από τον Πρόκοπο. Είναι ένας ρηχός βαλτότοπος που οι παραδόσεις θέλουν να κατοικείται από ένα μυθικό πλάσμα, τη Λάμια. Στις περιόδους έντονων βροχοπτώσεων το έλος Λάμια ενώνεται με τον Πρόκοπο.