ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ramsar & Natura 2000

Το Εθνικό Πάρκο Υγρότοπων Κοτυχίου Στροφυλιάς αποτελεί καταφύγιο για πολλά άγρια ζώα και πουλιά, ενδιάμεσο σταθμό για αποδημητικά πτηνά, ενώ φιλοξενούν πλούσια πανίδα. Πρόκειται για ένα οικοσύστημα μέγιστης οικολογικής αξίας στο οποίο συναντώνται 263 είδη πουλιών, 57 είδη ζώων και 24 τύποι οικοτόπων. Ως Υγρότοπος διεθνούς σημασίας προστατεύεται από την Εθνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία, ενώ προστατεύεται από τη συνθήκη Ramsar (1971) και έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000.

Περισσότερες πληροφορίες: www.strofylianationalpark.gr

DOs

Διαβάζουμε προσεκτικά τις πινακίδες και τη σήμανση

Παρκάρουμε στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης

Προσεγγίζουμε στις παραλίες με τα πόδια και όχι με οχήματα

DON’Ts

Δεν κατασκηνώνουμε στις παραλίες

Δεν ανάβουμε φωτιά εξαιτίας κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς

Δεν κάνουμε motocross στους αμμόλοφους

Δεν μετακινούμε τα φυτά από τον φυσικό τους χώρο

Δεν παρενοχλούμε τα έμβια όντα

Δεν πετάμε σκουπίδια