ΜΑΥΡΑ
ΒΟΥΝΑ

Επιβλητικοί ορεινοί όγκοι στην Αχαΐα δίπλα στη λιμνοθάλασσα Πρόκοπος, τα Μαύρα Βουνά φτάνουν σε ύψος τα 240 μέτρα. Σύμφωνα με τον θρύλο πήραν το όνομά τους από τις εξορμήσεις που έκαναν οι άρχοντες των θαλασσών, οι οποίοι κατοικούσαν σε μία σπηλιά στα βουνά. Στην πραγματικότητα οφείλουν το όνομά τους στη βλάστηση. Εδώ θα συναντήσει κάνεις κυρίως ήμερες βελανιδιές, θάμνους και φρύγανα. Μοναδικό και εξαιρετικά σπάνιο είδος χλωρίδας αποτελεί το ενδημικό λουλούδι Κενταύρια του Nieder.