ΧΛΩΡΙΔΑ

Σπάνια, προστατευόμενα και μοναδικά πολλά από τα είδη φυτών που συναντάει ο επισκέπτης στην προστατευόμενη περιοχή Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς προκαλούν παγκόσμιο ενδιαφέρον και έλκουν επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη για να τα ανακαλύψουν. Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος η εξαιρετικά σπάνια Κενταύρια του Nieder, η οποία απαντάται στα Μαύρα Βουνά. Τα φυτά, τα λουλούδια, οι αιωνόβιες κουκουναριές, τα πεύκα και οι βελανιδιές είναι οι βασικοί «υπεύθυνοι» για την πρόκληση της όσφρησης, της κύριας αίσθησης που πρωταγωνιστεί στο ταξίδι του επισκέπτη.

Pancratium maritimum

Pinus pinea

Colchicum parlatoris

Crocus chrysanthus

Iris

Anemones